Celebrant

José van Bergen is celebrant.

Een celebrant is iemand die aandacht heeft voor betekenisvolle momenten in de levensloop van een mens, een groep of een organisatie. Een celebrant is expert in het vertalen van individuele wensen naar een gemeenschappelijk en verbindend ritueel.

Rituelen kunnen helpen om betekenis te geven aan een nieuwe situatie.
Een geboorte, dood, huwelijk, scheiden, het aangaan of het ontbinden van een overeenkomst zijn betekenisvolle momenten in de levensloop van een mens of een groep mensen. Een celebrant is een meester in het organiseren van herdenkingen, bijzondere vieringen, het maken van de ceremonie bij een bruiloft of uitvaart.

Jose begeleidt eigentijdse rituelen, bij geboortes, trouwerijen, levensverbindingen, bijzondere gedenkdagen, rouwmomenten en uitvaarten.
Ze helpt mee met het scheppen van nieuwe vormen voor verschillende levensmomenten.

Enkele voorbeelden van het werk van José als celebrant:
Labyrint
Huwelijk

Contact