Draadfiguren

Een speech als presentatie gegeven bij een jubileum in de sport in het voorjaar van 2019. Zowel de presentatie, betrekking hebbend op de jubilaris, als het vorm gegeven beeldje, welke de gangbare en te verwachten vorm doorbrak werden goed ontvangen

Draadfiguur bij jubileum in de sport

José van Bergen